وبلاگ آموزشی دشتبان
دبیر شهرستان محمودآباد
لینک دوستان

معنای صحیح کلمات زیر را مشخص کنید.

الف)سابقوا :

از یکدیگر سبقت بگیرید ()      از یکدیگر سبقت می گیرند ()

ب) ریاح : باد ()   بادها ()

ج) قلنا : می گوییم () "گفتم ()

د) ابصار: چشم ها ()   گوشها ()

ترجمه مناسب را انتخاب کنید.  إنَّ وَعدَاللهِ حقٌّ

الف) خداوند وعده می دهد ()        ب) وعده خداوند حق است ()             

ج ) همانا وعده خداوند حق است ()

ترجمه هریک از عبارت قرآنی را کامل کنید.

الف) اَلَیسَ الصُّبح َ بِقَریبٍ  آیا .......... نزدیک نیست؟

ب) علَی  الَّذینَ  ءامَنوا     بر کسانی که  ........

ترجمه صحیح را مشخص کنید. رَبّنا ءامنّا

الف) پروردگارا ایمان آوردیم  ()

ب) پروردگارا ایمان می آوریم ()

خطای ترجمه را مشخص کنید و ترجمه صحیح را بنویسید .

اَنَّ اللهَ مَولاکُم   که خدا سرپرست آنهاست (نادرست) ...............................................(درست)

 

کدام ترجمه صحیح است؟

  عالِمُ الغَیبِ  والشَّهاده

الف) نهان و آشکار را می داند ()       ب دانای نهان و آشکار ()

ولِللهِ الاسماء الحُسنی

الف: و بهترین نامها برای اوست ()     ب: و بهترین نامها برای خداست ()

 

 

ترکیب های قرآنی را ترجمه کنید :

الف) مِنَ الطَیِبات ...........................................

ب) فَبِایِّ حَدیثٍ  .....................................

ج اطیعواالرَسول .............................

د) یَغفِر لَکُم .....................................

آیات و عبارات قرآنی را ترجمه کنید .

الف: فاَماالذینَ ءامَنوا و عَمِلواالصّالِحات

ب: وَلکِن َّ اکثَرَالنّاسِ لا یَعلَمونَ.

ج: وَالشُّهَداءُ عِندَ رَبِّهِم

د: اصحابُ الجَنه  هُمُ الفائزون

خداوند چه کسانی را دوست می دارد ؟ ( ترجمه کنید)

الف)انَّ اللهَ یُحِبُّ المُحسِنین

[ پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ ۲۰:۲۶ بعد از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]

1-- صحیح یا غلط بودن ترجمه کلمات را مشخص کنید .

الف) فرقان (قرآن )      ص () غ ()

ب) حنیف  (مسیحی )  ص () غ ()

ج) تًجِدُ ( می یابد )  ص ()    غ ()

2-ترجمه  صحیح هر عبارت را مشخص کنید :

 2-1)فَهَب لی  الف) پس ببخش برای من ()   ب ) پس بیامرز مرا  ()

2-2 اَیَبتَغونَ     الف) آیا طلب می کنند   ()    ب ) آیا توبه می کنند ()

2-3 لا یُخلِفُ الله   الف ) بر خدا مخفی نیست  ()  ب) خدا تخلف نمی کند  ()

3- ترجمه لغات را بنویسید . طیر ..... سَواء  ......جَزاء ......... وهّاب .........

4-با استفاده ازکلمه هاو ترجمه های داده شده عبارت قرآنی راکامل کنید .

( خَلَقتَهُ  - یَعلَمونَ تَخلُقَونَهُ  )

الف) خَلَقتَنی مِن نارٍ و ........... مِن طینٍ  

مرا از آتش آفریدی و او را از گل آفریدی 

ب) و یٌبًشِرً المؤمِنینَ الَّذینَ .......الصّالِحات    

   و بشارت می دهد به مؤمنان آنان که عمل صالح انجام می دهند .

5-به معنای مِن در مثال دقت کنید و ترجمه عبارات را مانند مثال کامل کنید .

مثال: ما لَهُم مِن ناصیرین    برای آنها هیچ یاوری نیست .

الف) وما لِظّالِمین مِن اَنصارٍ  .......................................................

ب) و ما مِن اِلهٍ اِلّا الله .................................................               

6-خطای هریک از ترجمه ها را مشخص کنید و صحیح را بنویسید .

الف ) یا مَریمُ اِنّ الله اصطفاکِ    

   ای مریم ، قطعا خداوند ترا بر می گزیند .

ب) قل اَطیعواللهَ والرَّسول َ

  بگو اطاعت کردند خدا و پیامبر را .

7-ترکیب های قرآنی را ترجمه کنید . 

الف) وللهُ غٌفورُ رَحیم ً . ...................................................

ب) قال َ الحَواریونَ .   ....................................................

ج ) لا اَعبُدُ ما تَعبُدونَ .    ................................................

8-آیات قرآنی را ترجمه کنید . 

الف) اِنَّ اللهَ یبَشِّرُکِ بِکَلِمهٍ مِنهَ

ب) انَّ الدینَ عِندالله الاسلام

ج) وَ ما کانَ مِنَ المُشرکین  

د) قل ءامنّا باللهِ وَ ما اُنزِل َ عَلَینا

موفق باشید


 

[ یکشنبه سوم دی ۱۳۹۱ ] [ ۸:۴۱ قبل از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]
 1-صحیح یا غلط بودن ترجمه کلمات را مشخص کنید . 

الف) صدّیق : بسیار راستگو  ص() غ ()   

  ب) بئسَ : چه بد است  ص () غ ()  

ج : فائزون : رستگاران ص ()  غ ()

2-ترجمه صحیح هر عبارت را مشخص کنید  :

 - عالمُ الغیب و الشّهادة 

الف ) نهان و آشکار را می داند () 

ب ) دانای نهان و آشکار ()

- یُکَفِّر عَنهُ السّیئاته ِ

الف) می پوشاند از او بدیهایش را  () ب)

پوشاند از او بدیهارا () 

3- ترجمه لغات را بنویسید : لَعَلَّ ...  مُلک   ..  نار.... کلوا   ......

4- ترکیب های قرآنی را ترجمه کنید  .

الف: اِلی اللهِ المَصیرُ       .............................

ب :متاعُ الدُنیا قلیلٌ    .............................

ج :سَبَّحَ لِلّه ِ  ..........................         

د :اَطیعوا الله ....................................

هـ:خالِدینَ فیها .................... 

5-با توجه به کلمات داده شده ترجمه عبارات قرآنی را کامل کنید .


الف) وَلِلهِ الاسماء الحسنی  ..

و برای خداست ...... نام ها ( بهتر بهترین )

ب ) والله بِما تَمَلونَ بصیرً  

و خدا به آنچه انجام می دهید ...( بیناست داناست )

6-ترجمه عبارات  قرآنی را بنویسید .  

الف) اَصحابُ الجَنه هُمُ الفائزون َ ...........................................................................

ب) یُسُبِحُ لِلهِ ما فی السماواتِ و ما فی الارض ....................................................................

ج :  لُهُم مَغفِره وَ اَجرٌ عظیم َ  ............................................ 

 د: وَما نَزَلَ مِنَ الحَق .........................................   

پیروز باشید

         
[ یکشنبه سوم دی ۱۳۹۱ ] [ ۸:۲۷ قبل از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]

به نام یکتای هستی بخش    

اداره آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد

آزمون  قرآن  پایه دوم راهنمايي نوبت  دوم   

مدرسه راهنمایی شهدای خشت سر

خرداد ۸۸

وقت آزمون :    ۴۰   دقیقه            تعداد صفحات ۱

دانش آموزخوبم با توكل به پروردگار مهربان سؤالات را با دقت بخوان و پاسخ مناسب را بنويس.     ان شاءا... موفق هستي 

 

 

شرح سؤالات

۱ - معني لغت ( ذُرّيّة ) كدام گزينه مي باشد؟

الف – گناه كار ( ) ب – فرزندان ( ) ج – جنبنده ( ) د – دست ( )

۲ - ( شك و ترديد) معني كدام گزينه مي باشد؟

اَبصار ( ) سَمع ( ) السّاعة ( ) رَيب ( )

۳ - تركيب هاي زير را معني كنيد:

        ·  اِنَّ وَعدَ الله حَقًّ

        ·  تُدعي الي كِتابِها

        ·  لارَيبَ فيهِ   

        · تِلكَ ءاياتُ اللهِ 

۴ - ترجمه صحيح هر عبارت را علا مت بزنيد.

ذوقوا عَذابَ الخُلدِ

الف-چشيدند عذاب جاودان را ( )             ب – بچشيد عذاب جاودان را ( )

 

اَللهُ اَعلَمُ حَيثُ يَجعَلُ رِسالَتَهُ

الف- خدا مي داند كجا قرار دهد رسالتش را    (‌ )     ب- خدا دانا تر است كجا قرار دهد رسالتش را ( )

۵ - با توجه به عبارت قرآني ، ترجمه را كامل كنيد.

اِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُختالٍ فخورٍ

قطعاً خدا ….  هيچ متكبر فخر فروشي را

  ۶- آيات و عبارات زير را ترجمه كنيد.

لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّنات

 

مَن عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفسِهِ

 

قُلِ اللهُ يُحييكُم ثُمَّ يُميتُكُم

 

وَ تَري كُلَّ اُمَّةٍ جاثِيَةُ

 

 

 

 

پيروز و سربلند باشید .

 

 

[ شنبه شانزدهم خرداد ۱۳۸۸ ] [ ۲۰:۳۸ بعد از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]

به نام یکتای هستی بخش   

اداره آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد

آزمون  قرآن   پایه اول راهنمايي نوبت  دوم 

مدرسه راهنمایی شهدای خشت سر

خرداد ۸۸

وقت آزمون :    ۴۰   دقیقه            تعداد صفحات ۱

دانش آموزخوبم با توكل به پروردگار مهربان سؤالات را با دقت بخوان و پاسخ مناسب را بنويس.     ان شاءا... موفق هستي 

 

 

شرح سؤالات

 

۱- معني لغت( سِراج) كدام گزينه مي باشد؟ 

الف: سفره (‌ ) ب: چراغ ( ) ج: گسترده ( ) د: خورشيد ( )

 

۲-  (بي نياز) معني كدام لغت زير مي باشد؟ 

   الف: بَصير ( ) ب: سَميع ( ) ج: غَنّي    ( )    د: حَميد ( )

 

۳ - تركيب هاي زير را معني كنيد:

ذلِكُم خَيرٌ لَكُم

تَجري فِي البَحرِ

كَثيراً مِنَ اَلنّاس

جَنّات‘ النّعيم

 

۴ - ترجمه عبارت داده شده را كامل كنيد.

فَقُل سَلامٌ عَلَيكُم      پس …   سلام ………  

 

۵ - كدام گزينه هم خانواده كلمه( رحيم ) نمي باشد؟

رَحمان ( ) مَرحوم ( ) حَميد ( ) رَحمَة ( )

 

۶ - ترجمه صحيح عبارت داده شده را علامت بزنيد.

  خدا به آنچه عمل مي كنيد ، بيناست .

الف-وَللهُ بِما تَعمَلونَ خَبيرٌ ( )                    ب- وَللهُ بِما تَعمَلونَ بَصيرٌ ( )

 

۷ - آيات و عبارات داده شده را ترجمه كنيد.

يا ايُّها الَّذينَ ءامَنوا

قُلِ الله ُ خالِقُ كُلِّ شَيءٍ

لِلّه ما في السّماواتِ وّ الاَرضِ

اِنَّ الشِّركَ لَظُلمٌ عَظيمٌ

 

 

 

 

پيروز و سربلند باشید .

 

 

 

 

 

[ شنبه شانزدهم خرداد ۱۳۸۸ ] [ ۱۹:۳۱ بعد از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]

بسمه تعالی         

 

 نام و نام خانوادگی :

نام آموزشگاه : مدرسه را هنمایی سميه محمودآباد            

تاریخ امتحان : 25 /10/86

پایه تحصیلی :   سوم راهنمایی                  نام درس :  قرآن

مدت امتحان :  40 دقیقه           تعداد کل سوال :  8    تعداد  ص : 2

 

 

 

1- معنی کلمات زیر را بنویسید .   1 نمره

 

طَیر  (                 )      فرقان (              )  قِسطَ (            )  خاسِرین (                  )

 

 

 

2 - از کلمات زیر کدام کلمه به معنای ایکتا پرست می باشد؟  5/0 نمره

 

الف – تَشهَدونَ ()  ب – ارباب () ج -  حنیف() د -   سواءِ  ()

 

3- معنی کلمه  ( تابُوا ) در کدام گزینه آمده است؟5/0 نمره

 

الف – توبه کردند ()  ب – عفو کردند  ()  ج – داده شد به () د – شهادت دادند ()

 

 

4- معنی ترکیبات زیر را بنویسید . 5/2 نمره

 

الف : هَل جَزآءُ الاِحسانِ اِلّا الاِحسان .

 

ب : قُل یا اَیُّها الکافِرونَ   :

 

ج : وَاِذ تَخلُقُ مِنَ الطّینِ  :

 

د : یُِحِبُّ المُحسِنینَ   :

 

ه : تَامُرُونَ بِالمَعروفِ  :  

 

 

5- ترجمه عبارات قرآنی را کامل کنید .  5/0 نمره

 

اِنَّ الله یَامُرُ بِالعَدلِ والاِحسانِ.

 

قطعاً خدا ...... به   ......    و نیکی

 

6-  ترجمه صحیح عبارت زیر را علامت بزنید.  1 نمره

 

1-    و ما لَکُم مِن ناصِرینَ .

 


الف : و برای شما یاوری نیست      

 

 ب : و برای شما هیچ یاوری نیست

 

2-  رَبِّ هَب لی حُکماً .

 

الف :  پروردگارا به من حکمت و دانش ببخش     

 

  ب : پروردگارم به من حکمت و دانش بخشید    

 

 

 

 

 7- آیات و عبارات زیر را ترجمه کنید.  4 نمره

 

الف) اِنّ َالَذینَ یَکفُرونَ بِآیاتِ اللهِ.

 

ب ) یُؤمِنونَ بِاللهِ و الیَومِ الآخِرِ.

 

ج) و لکن کان حَنیفَاً مُسلِماً .

 

د) وَ هُوَ فِی الآخِرةِ مِنَ الخاسِرینَ .

 

ه ) اِنَّ یَرزُقُ مَن یَشاءُ بِغَیرِ حساب.

 

 

 

 

 

 

 

 

التوفیق مِنَ الله                            

 

دشتبان

[ دوشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۸۶ ] [ ۱۰:۲۰ قبل از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]

بسمه تعالی         

 

نام آموزشگاه : مدرسه را هنمایی سميه محمودآباد                  نام و نام خانوادگی

تاریخ امتحان : 25 /10/86

پایه تحصیلی :   اول راهنمایی                  نام درس :  قرآن

مدت امتحان :  40 دقیقه           تعداد کل سوال :  7    تعداد  ص : 2

 

 

 

1- معنی کلمات زیر را بنویسید . 5/1 نمره

 

  ظُلُمات   (      )   رَبَّ (    ) تُجاهِدُونَ  (      )    حَیَّ  (      )  رِزق َ (      )  غَفُور   (      )

 

 

2- از کلمات زیر کدام کلمه به معنای اَنزَلَ می باشد؟  5/0 نمره

 

الف – نازل کردیم ()  ب – فرو می فرستد () ج -  فرو فرستاد () د -   روزی  ()

 

 

 

3- معنی ترکیبات زیر را بنویسید .5/2

 

الف : خَلَقَ الّلیلَ وَ النّهار :

 

ب : وَالله ُ غَفُرٌ رَحیمٌ  :

 

ج : یُحیِی الاَرض :

 

د : فی سَبیل الله  :

 

ر : اِذ قالَ موُسی  :  

 

 

 

 

4-  ترجمه صحیح هر عبارت را علامت بزنید . 5/0 نمره

 

1-    اِنَّ الدینَ عِندَاللهِ الاسلام .

 

الف : قطعاً دین نزد خدا اسلام است                       ب : قطعاً نزد خدا اسلام است    

 

2- وَ انزَلنا اِلَیکُم نوراً  .

 

الف : و نازل کرد به سوی شما نور را                      ب : نازل کردیم به سوی شما نور را

 

 

5- هم خانواده  ( نصر و عِلم را به ترتیب بنویسید.   5/0 نمره

 

 

 

6- آیات و عبارات زیر را ترجمه کنید.5/3 نمره

 

الف) یا اَیُّها الَّذینَ ءامَنوُا .

 

ب ) وَ تُجاهِدُونَ فِی سبیل اللهِ .

 

ج) یُخرِجُ الحَیَّ مِنَ المَیِّت .

 

د) وَ هُوَ عَلی کُلِّ شی ءِ قَدیر.

 

 

 

 

 

7- جدول زیر را تکمیل کنید .   1 نمره

 

 

 

مفرد

 معنا

جمع                              

 

         

 معنا

 صادِق

 

 

 

صادقینَ         

 

 

   

 کافر

 

 

بی ایمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التوفیق مِنَ الله                             دشتبان

 

[ دوشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۸۶ ] [ ۱۰:۱۷ قبل از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]

         به نام خدا

 نام ونام خانوادگي         آزمون سنجش پايه اول راهنمايي    مدرسه راهنمايي سميه مهرماه سال تحصيلي 87-86

 

                   

 سوالات ديني وقرآن

 

1-معني عبارت بسم الله الرّحمن الرّحيم يعني چه؟

 

بنام خداوند بخشنده ي مهربان ()              پناه مي برم به خدا از شيطان رانده شده ()

 

راست گفت خداي بزرگ وبلند مرتبه ()           هيچكدام ()     

 

2-معني صحيح كلمه ي صَلاة كدام گزينه مي باشد؟

 

هدايت ()        روزه ()         نماز ()          گمراهي ()     

 

3-كتاب آسماني ما مسلمانان چه نام دارد؟

 

نهج البلاغه ()        انجيل  ()         توراة  ()         قرآن  ()        

 

4-امام اول ما شيعيان چه نام دارد؟

 

حضرت محمد(ص) ()     حضرت علي(ع)  ()   حضرت رضا(ع) ()   حضرت مهدي (عج) ()

 

5- توحيد يعني خداوند يكتاست وجز او خدايي نيست    ص ()    غ ()

 

[ دوشنبه نهم مهر ۱۳۸۶ ] [ ۲۱:۵۱ بعد از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]

           باسمه تعالي        

امتحان درس آموزش قرآن پايه اول راهنمايي نوبت دوّم خرداد 84

                    1.        معني لغت( سِراج) كدام گزينه مي باشد؟  5/. نمره

الف: سفره (‌ ) ب: چراغ ( ) ج: گسترده ( ) د: خورشيد ( )

 

                    2.        (بي نياز) معني كدام لغت زير مي باشد؟  5/. نمره

   الف: بَصير ( ) ب: سَميع ( ) ج: غَنّي    ( )    د: حَميد ( )

 

                    3.        تركيب هاي زير را معني كنيد:هر تركيب 75/.

ذلِكُم خَيرٌ لَكُم                         تَجري فِي البَحرِ 

                     

كَثيراً مِنَ اَلنّاس                    جَنّات‘ النّعيم

 

                    4.        ترجمه عبارت داده شده را كامل كنيد.5/. نمره

 

فَقُل سَلامٌ عَلَيكُم      پس    سلام ………  

 

                    5.        كدام گزينه هم خانواده كلمه( رحيم ) نمي باشد؟5/. نمره

رَحمان ( ) مَرحوم ( ) حَميد ( ) رَحمَة ( )

 

                    6.        ترجمه صحيح عبارت داده شده را علامت بزنيد. 1 نمره

 

خدا به آنچه عمل مي كنيد ، بيناست .

الف-وَللهُ بِما تَعمَلونَ خَبيرٌ ( )    ب- وَللهُ بِما تَعمَلونَ بَصيرٌ ( )

 

                    7.        آيات و عبارات داده شده را ترجمه كنيد.هر عبارت  1 نمره

 

يا ايُّها الَّذينَ ءامَنوا

 

قُلِ الله ُ خالِقُ كُلِّ شَيءٍ

 

لِلّه ما في السّماواتِ وّ الاَرضِ

 

اِنَّ الشِّركَ لَظُلمٌ عَظيمٌ

 

 

موفقيت شما آرزوي ماست   دشتبان

 

[ چهارشنبه دوم خرداد ۱۳۸۶ ] [ ۱۵:۵۲ بعد از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]

باسمه تعالي       

امتحان درس آموزش قرآن پايه دوّم نوبت دوّم خرداد 84

 

      1.        معني لغت ( ذُرّيّة ) كدام گزينه مي باشد؟5/.نمره

الف گناه كار ( ) ب فرزندان ( ) ج جنبنده ( ) د دست ( )

      2.        ( شك و ترديد) معني كدام گزينه مي باشد؟5/. نمره

اَبصار ( ) سَمع ( ) السّاعة ( ) رَيب ( )

 

      3.        تركيب هاي زير را معني كنيد:هر تركيب 75/. نمره

       ·          اِنَّ وَعدَ الله حَقًّ

       ·          تُدعي الي كِتابِها

       ·          لارَيبَ فيهِ   

       ·             تِلكَ ءاياتُ اللهِ 

 

      4.        ترجمه صحيح هر عبارت را علا مت بزنيد.5/1 نمره

ذوقوا عَذابَ الخُلدِ

الف-چشيدند عذاب جاودان را ( ) ب بچشيد عذاب جاودان را ( )

اَللهُ اَعلَمُ حَيثُ يَجعَلُ رِسالَتَهُ

الف- خدا مي داند كجا قرار دهد رسالتش را    (‌ )

ب- خدا دانا تر است كجا قرار دهد رسالتش را ( )

 

      5.        با توجه به عبارت قرآني ، ترجمه را كامل كنيد.5/. نمره

اِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُختالٍ فخورٍ

قطعاً خدا    هيچ متكبر فخر فروشي را

 

      6.        آيات و عبارات زير را ترجمه كنيد.هر عبارت 1 نمره

 

لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّنات

 

مَن عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفسِهِ

 

قُلِ اللهُ يُحييكُم ثُمَّ يُميتُكُم

 

وَ تَري كُلَّ اُمَّةٍ جاثِيَةُ

موفقيت شما آرزوي ماست       دشتبان

 

[ چهارشنبه دوم خرداد ۱۳۸۶ ] [ ۱۵:۵۱ بعد از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]

با سمه تعالی    آزمون قرآن پایه  ي سوم راهنمایی ۴ گزینه ای     ۵ نمره             

 

1 -   کدام یک از کلمه ها با توجه به معنی آن نادرست است؟5/0نمره

مَثوی - مصیبت ()مصیر - بازگشت ()اصابَ - رسید() اَحیاء - مردگان()

 

2 - هرگاه کلمات « اللّتی والّذی پس از اسم خاص یا اسم دارای ال بیاید چگونه معنا می شود؟  هر ()که ()چه ()همه ()      5/0نمره

 

3 - معنی کلمه ی « عَزَمتَ » در عبارت فَاذا عَزَمتَ فَتَوَکّل عَلی الله چیست؟5/0نمره

آگاه کردی ()مشورت کردی ()تصمیم گرفتی ()ایمان آوردی ()

 

4 - کدام یک از عبارات زیر درست ترجمه نشده  است؟75/0نمره

الف:قالَ الحَواریونَ: حواریون گفتند ()

 ب: فقالَ الکافِرون : پس کافران گفتند ()

ج: فَسَجَدَ الملائِکة : فرشتگان گفتند()

 د: وَ یَقُولُ الّذینَ : و کسانی که می گویند ()

 

5 - با توجه به ترجمه ی آیه کدام گزینه برای جای خالی مناسب می باشد ؟ 75/0نمره

 

وَ یُبَشّرُ المؤمنینَ الّذینَ..... الصّالحات .و بشارت می دهد به مؤمنان آنان که عمل صالح انجام می دهند.

الف : یَعمَلونَ  () ب: یَعلَمونَ () ج:لا یَعلَمونَ () د: لا یَعملونَ ()

 

6 - معنای « تَوَکَّل و بِئسَ » به ترتیب  کدام  است؟1 نمره

الف : توکل کننده – چه بد است () 

 ب: چه بد است – توکل کننده ()

ج : توکل کن – چه بد است ()

 د :  چه بد است – توکل کن ()

 

7 - با توجه به عبارت قرآنی « وَ ما للظالِمینَ مِن انصار»در کدام گزینه حرف مِن  درست ترجمه شده است؟1 نمره

 

الف : از برای ستمکاران یاوری است ()

ب : برای ستمکاران هیچ یاوری نیست()

ج: برای ستمکاران یاور نیست ()

د : برای بعضی از ستمکاران یاوری نیست ()

 

 

 

[ سه شنبه یکم خرداد ۱۳۸۶ ] [ ۲۰:۱۹ بعد از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]

         باسمه تعالي 

              امتحان درس آموزش قرآن پايه اول راهنمايي نوبت دوّم خرداد 84

                    1.        معني لغت( سِراج) كدام گزينه مي باشد؟  5/. نمره

الف: سفره (‌ ) ب: چراغ ( ) ج: گسترده ( ) د: خورشيد ( )

 

                    2.        (بي نياز) معني كدام لغت زير مي باشد؟  5/. نمره

   الف: بَصير ( ) ب: سَميع ( ) ج: غَنّي    ( )    د: حَميد ( )

 

                    3.        تركيب هاي زير را معني كنيد:هر تركيب 75/.

ذلِكُم خَيرٌ لَكُم                         تَجري فِي البَحرِ 

                     

كَثيراً مِنَ اَلنّاس                    جَنّات‘ النّعيم

 

                    4.        ترجمه عبارت داده شده را كامل كنيد.5/. نمره

 

فَقُل سَلامٌ عَلَيكُم      پس    سلام ………  

 

                    5.        كدام گزينه هم خانواده كلمه( رحيم ) نمي باشد؟5/. نمره

رَحمان ( ) مَرحوم ( ) حَميد ( ) رَحمَة ( )

 

                    6.        ترجمه صحيح عبارت داده شده را علامت بزنيد. 1 نمره

 

خدا به آنچه عمل مي كنيد ، بيناست .

الف-وَللهُ بِما تَعمَلونَ خَبيرٌ ( )    ب- وَللهُ بِما تَعمَلونَ بَصيرٌ ( )

 

                    7.        آيات و عبارات داده شده را ترجمه كنيد.هر عبارت  1 نمره

 

يا ايُّها الَّذينَ ءامَنوا

 

قُلِ الله ُ خالِقُ كُلِّ شَيءٍ

 

لِلّه ما في السّماواتِ وّ الاَرضِ

 

اِنَّ الشِّركَ لَظُلمٌ عَظيمٌ

 

 

موفقيت شما آرزوي ماست   دشتبان

 

[ سه شنبه یکم خرداد ۱۳۸۶ ] [ ۲۰:۱۳ بعد از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]

با سمه تعالی    آزمون قرآن پایه  ي دوم راهنمایی     (  بارم 5 نمره)      

 

1 -  کدام یک از کلمه ها با توجه به معنی آن نادرست است؟5/0نمره

 

أساءَ - بدی () ب: حیث - هرجا () ج : تُجزی – پاداش داده شود()

 د: ریب – شک و تردید()

 

2 - با توجه به عبارت ومعنی داده شده جای خالی را با پر کنید ؟5/0نمره

 

« کُلوا مَن طَیّبات ما رَزَقناکُم»  « ..... از چیزهای پاکیزه ای که به شما .....  »

 

الف: بخورید – روزی دادیم () ب: اسراف نکنید – روزی دادیم ()

ج : بیاشامید – عطا کردیم() د: بخورید – عطا کردیم()

 

3 - کلمات گوش، نازل شد، جاودان به ترتیب معنی کدام گزینه هاست؟75/0نمره

الف: سَمیع – اُنزِلَ – خُلد ()

 ب: خُلد – اَنزَلَ - سَمع ()

 ج: سَمع – خُلد - یَنزِلُ()

د: سَمع – اُنزِلَ - خُلد ()

 

4 - معنای کلمه های (اَبصار و السّاعَة ) به ترتیب کدام است؟75/0نمره

الف:دل ها ، هوا و هوس ()

 ب: چشم ، شک و تردید ()

ج: گوش ها ، روز قیامت()

 د: چشم ها ، روز قیامت ()

 

5 - معنی کلمه ی « تَصریف» کدام است؟ 5/0نمره

الف : جنبنده () ب: تسلط () ج:حرکت () د: بادها ()

 

6 - معنای عبارت « ذوقوا عَذابَ الخُلدِ » کدام  است؟1نمره

الف : چشیدند عذاب جاودان را ()   

 ب: و به آنها گفته شد بچشید عذاب آتش را ()

ج : بچشید عذاب جاودان را ()  

د :  و به آنها می گویند بچشید عذاب جهنم را ()

 

7 - ترجمه ی عبارت ( یَدالله ِ فوَق اَیدیهِم) کدام است؟1نمره

 

الف : قطعا بخشش به دست خداست ()   ب : این کتابی مبارک است که فرو فرستادیم آن را()  ج: پروردگارا ایمان آوردیم پس ما را بیامرز ()

د : دست خدا بالای دست های آن هاست ()

 

 

[ سه شنبه یکم خرداد ۱۳۸۶ ] [ ۲۰:۵ بعد از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]

با سمه تعالی    آزمون قرآن پایه  ي دوم راهنمایی     (  بارم 5 نمره)      

 

1 -  کدام یک از کلمه ها با توجه به معنی آن نادرست است؟5/0نمره

 

أساءَ - بدی () ب: حیث - هرجا () ج : تُجزی – پاداش داده شود()

 د: ریب – شک و تردید()

 

2 - با توجه به عبارت ومعنی داده شده جای خالی را با پر کنید ؟5/0نمره

 

« کُلوا مَن طَیّبات ما رَزَقناکُم»  « ..... از چیزهای پاکیزه ای که به شما .....  »

 

الف: بخورید – روزی دادیم () ب: اسراف نکنید – روزی دادیم ()

ج : بیاشامید – عطا کردیم() د: بخورید – عطا کردیم()

 

3 - کلمات گوش، نازل شد، جاودان به ترتیب معنی کدام گزینه هاست؟75/0نمره

الف: سَمیع – اُنزِلَ – خُلد ()

 ب: خُلد – اَنزَلَ - سَمع ()

 ج: سَمع – خُلد - یَنزِلُ()

د: سَمع – اُنزِلَ - خُلد ()

 

4 - معنای کلمه های (اَبصار و السّاعَة ) به ترتیب کدام است؟75/0نمره

الف:دل ها ، هوا و هوس ()

 ب: چشم ، شک و تردید ()

ج: گوش ها ، روز قیامت()

 د: چشم ها ، روز قیامت ()

 

5 - معنی کلمه ی « تَصریف» کدام است؟ 5/0نمره

الف : جنبنده () ب: تسلط () ج:حرکت () د: بادها ()

 

6 - معنای عبارت « ذوقوا عَذابَ الخُلدِ » کدام  است؟1نمره

الف : چشیدند عذاب جاودان را ()   

 ب: و به آنها گفته شد بچشید عذاب آتش را ()

ج : بچشید عذاب جاودان را ()  

د :  و به آنها می گویند بچشید عذاب جهنم را ()

 

7 - ترجمه ی عبارت ( یَدالله ِ فوَق اَیدیهِم) کدام است؟1نمره

 

الف : قطعا بخشش به دست خداست ()   ب : این کتابی مبارک است که فرو فرستادیم آن را()  ج: پروردگارا ایمان آوردیم پس ما را بیامرز ()

د : دست خدا بالای دست های آن هاست ()

 

 

 

[ سه شنبه یکم خرداد ۱۳۸۶ ] [ ۱۹:۴۹ بعد از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]

با سمه تعالی    آزمون قرآن پایه  ي دوم راهنمایی     (  بارم 5 نمره)      

 

1 -  کدام یک از کلمه ها با توجه به معنی آن نادرست است؟5/0نمره

 

أساءَ - بدی () ب: حیث - هرجا () ج : تُجزی – پاداش داده شود()

 د: ریب – شک و تردید()

 

2 - با توجه به عبارت ومعنی داده شده جای خالی را با پر کنید ؟5/0نمره

 

« کُلوا مَن طَیّبات ما رَزَقناکُم»  « ..... از چیزهای پاکیزه ای که به شما .....  »

 

الف: بخورید – روزی دادیم () ب: اسراف نکنید – روزی دادیم ()

ج : بیاشامید – عطا کردیم() د: بخورید – عطا کردیم()

 

3 - کلمات گوش، نازل شد، جاودان به ترتیب معنی کدام گزینه هاست؟75/0نمره

الف: سَمیع – اُنزِلَ – خُلد ()

 ب: خُلد – اَنزَلَ - سَمع ()

 ج: سَمع – خُلد - یَنزِلُ()

د: سَمع – اُنزِلَ - خُلد ()

 

4 - معنای کلمه های (اَبصار و السّاعَة ) به ترتیب کدام است؟75/0نمره

الف:دل ها ، هوا و هوس ()

 ب: چشم ، شک و تردید ()

ج: گوش ها ، روز قیامت()

 د: چشم ها ، روز قیامت ()

 

5 - معنی کلمه ی « تَصریف» کدام است؟ 5/0نمره

الف : جنبنده () ب: تسلط () ج:حرکت () د: بادها ()

 

6 - معنای عبارت « ذوقوا عَذابَ الخُلدِ » کدام  است؟1نمره

الف : چشیدند عذاب جاودان را ()   

 ب: و به آنها گفته شد بچشید عذاب آتش را ()

ج : بچشید عذاب جاودان را ()  

د :  و به آنها می گویند بچشید عذاب جهنم را ()

 

7 - ترجمه ی عبارت ( یَدالله ِ فوَق اَیدیهِم) کدام است؟1نمره

 

الف : قطعا بخشش به دست خداست ()   ب : این کتابی مبارک است که فرو فرستادیم آن را()  ج: پروردگارا ایمان آوردیم پس ما را بیامرز ()

د : دست خدا بالای دست های آن هاست ()

 

 

 

[ سه شنبه یکم خرداد ۱۳۸۶ ] [ ۱۹:۴۸ بعد از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]

باسمه تعالی

آزمون۴ گزینه ای قرآن پایه اول راهنمایی                                                (بارم 5نمره )

 

1 - کدام یک از کلمه ها با توجه به معنی آن نادرست است؟25/0نمره

سراج=چراغ ()   دَعَوتُ = فرا خواندی    یَأتی= بیاید   ذنوب = گناهان

 

2 - معنای کلمه ی (نذیر) در آیه ی قالَ یا قَومِ اِنّی نَذیرٌ مُبینٌ کدام است؟5/0نمره

 

  بشارت دهنده ()   نور دهنده ()   هشدار دهنده ()   تعلیم دهنده()

 

3 - کدام یک از کلمه های زیر با کلمه ی (رحمة ) هم خانواده نیست؟75/0نمره

 

  حامد()   رحیم ()   رحمان ()   مرحوم ()

 

4 - معنای کلمه های (یَوم و لَهو ) به ترتیب کدام است؟75/0نمره

 

 روز- نشانه ها ()   خواب – سرگرمی ()   روز– سرگرمی ()  

 سرگرمی – روزی دهنده ()

 

5- جمع کلمه ی( مُحسِن ) کدام است؟75/0نمره

  احسان ()   مُحسُنونَ ()  حَسَن ()   حُسن ()

 

6 - مفهوم (و برای شما از آسمان آبی نازل می کند)مربوط به کدام آیه است؟1نمره

 

الف : وَ یُنَزِلُ مِنَ السَّماء ماءً ()                 ب: وَ انزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً ()

 

ج : وَ یُنَزّلُ لَکُم مِن َالسَّماءِ ماءً ()              د :  هُوَ الَّذی اَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً ()

 

7 - ترجمه ی عبارت ( قالوا نَشهَدُ اَنَّکَ لِرَسولُ الله ) کدام است؟1نمره

 

الف : گفت: شهادت دادم که تو پیامبر هستی ()

 ب : گفتند شهادت می دهیم که قطعا تو پیامبر خدا هستی ()

ج: گفت : پیامبر خدا شهادت دادند ()

د : گفت : شهادت دادیم که پیامبر از جانب خدا است ()

 

 

 

[ سه شنبه یکم خرداد ۱۳۸۶ ] [ ۱۸:۴۶ بعد از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]

امتحان قرآن پایه اول راهنمایی نوبت اول  دیماه

 

 

 

1 - لغات زیر را معنا کنید ؟ 1

 سَبیل (                          ) اَرض (                      )  مَنام (                 ) غَفُور (                           )

 

 

2 -  ترکیب های زیر را معنا کنید ؟ 3

نَذیرٌ مُبینٌ (             ) کَیفَ یُحیی (                  ) نُیَزِّ لُ لَکُم (                   ) بَعدَ مَوتَها (                   )

 

اَرسَلَ رَسولَهُ (                      )  مِنَ الظُّلُماتِ (                             )

 

 

3 - برای کلمات داخل جدول یک هم خانواده بیاورید .1

 

 

     خَلَقَ

 

   بَشارَة

 

   یَخرُجُ

 

 حَمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - ترجمه صحیح عبارت را علامت بزنید .5/0

الف : کانَ اللهُ غَفُوراً رحیماً .                               1- قطعاً خداوند به شما مهربان است .

                                                                   2 - خدا بسیار آمرزنده ی مهربان است .

ب : هَذَا مِن عِندِ اللهِ .                                        1- این از نزد خداست . 

                                                                   2- آن از نزد خداست

 

 

5 - کلمات داده شده را با « ون َ » و « ینَ » جمع ببندید ؟ 5/0

ظالِم ( ونَ ) : (                             )              مُجرِم ( ینَ ) : (                                       )

 

 

 

6 - آیات و عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید .4

 

الف : یَغفِر لَکُم مِن ذُنُوبِکُم .

 

ب : وَلَقَد اَرسَلنا نوحاً ابی قَومِهِ ی .

 

ج : وَاللهُ لایَهدیِ القَومَ الظّالِمینَ .

 

د : وَهُوَ الّذی خَلَقَ الّیلَ وَالّنَهارَ.

[ دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۸۶ ] [ ۱۹:۳۱ بعد از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]

سوالات درس  : قرآن پایه اول راهنمایی خرداد ماه

 

  1 -    کدام کلمه به معنای  تاریکی ها می باشد . 25/0

 

الف : یُخرِجُ                 ب: مِن                   ج : ظُلُمات         

 

2 - هرگاه به آخر کلمه ای ........اضافه شود آن کلمه به صورت جمع معنا می شود . 25/0

 

3 - معنی لغات زیر را بنویسید .2

 

لا یهدی =          لَیل =               مُبین=         سِراج =           عَظیم =

 

فَضل=                   رازِق =                    یَوم =

 

4 - معنی آیات زیر را بنویسید . 4

 

الف : خَلَقَ السّماواتِ وَ الأر ضَ =

 

ب: اِنّا اَرسَلنا نُو حا اِلی قَو مِه ی=

 

ج: وَ جَعَل الشَّمسَ سِراجا=

 

د: اِنّ اللّهَ عَلیم خَبیر =

 

5 - ترجمه ی صحیح هر عبارت را علامت بزنید .75/0

 

   اِنَّ رَبَّکُمُ اللّهُ    

          

   الف – قطعا پروردگارشان الله است()

 

   ب: قطعا پروردگارتان الله است  ()

 

6 - جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید . 75/0

 

                                                                                       

مفرد 

معنا

 

جمع 

معنا

مَسجد

مسجِد

        

مساجد 

مسجد ها          

مَغرِبْ

          

 

 

 

                                                                                                                                          

                                        

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

7 - کلمات زیررا در جای مناسب قرار دهید . 1                          

 

  ( الّرازقینَ- الّسماوات – الّزکاﺓ )

 

الف: خَلَقَ الله ...........وَالارضَ بِالّحَقِّ.

 

ب: وَاللهُ خَیرُ................. .

 

8 - ترجمه ی عبارات قرآنی مقابل را کامل کنید . 1

 

الف : قُل هُوَ رَبِّی : بگو اوست .......................

 

ب :  قُلِ الحَمدُلِلّهِ : بگو حمد ......................... .

                                                                                      

                                                                                                                                                                         *موفق باشید *                 

[ دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۸۶ ] [ ۱۹:۳۰ بعد از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]

سوالات درس قرآن    پایه دوم راهنمایی نوبت دوم  خرداد                           

 

 

1 - کدام یک از گزینه های زیر معنی  (( سُلطان )) است ؟. 25/0

 

 الف : پادشاه        ب: حاکم           ج : تسّلط              د : شیطان

 

2 -  کلمه(( مُحْسِنْ )) هم خانواده ی کلمه ی (( اِحْسان )) است. 25/0    ص       غ

 

3 - مفرد کلمه ی (( فُقَراء )) ..........................می باشد .5/0

         

4 - لغات زیر را ترجمه کنید . 75/0

 

 شَهادَه (             )    یَبُثُّ (        )   سَخَّرَ (         )

 

4 - ترجمه صحیح هر یک از عبارات قرآنی را کامل کنید :75/0

 

الف : أَلَیْسَ الصُّیعُ بِقَریب؟ .   آیا .......نزدیک نیست ؟

 

ب: کُلُوا مِن طِیِّبات مَا رَزَقْناکُمْ .......از چیزیهای پاکیزه ای که به شما...........

 

5 - تر جمه ی صحیح عبارت زیر را با علامت ( × ) معین کنید 25/0

 

  ثُمَّ قیلَ لِلَّذینَ ظَلَمُوا

 

 الف : سپس گفته شد به کسانی که ظلم کردند .()

ب: سپس بگو به کسانی که ظلم کردند . ()

                                                                     

6 - جدول زیر را کامل کنید : 75/0

 

کلمه

معنا

کلمه

معنا  

َاَرسَلَ

فرستاد

اَرسَلتُ

 

 

وعده داد                            

 

وعده دادم

                                                                                                                                                                

                                                         

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

7 - ترکیبات قرآنی زیر را ترجمه کنید : 5/2

اَطیعُوا الرَّسُولَ

 

مِنْ خَشْیَه اِللهِ بَأس شَدِید

 

قُلنَا ادْ خُلُوا

 

عِلْمُ السَّعَهِ

 

  یَنْطِقُ عَلَیْکُمْ

 

8 - آیات و عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید : 4

 

الف : اَلْیَوْ مَ تُحْزَوْنَ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونُ .

 

ب: لَهُمْ مَغْفِرَه وَاَجْر عَظیِم .

 

ج : اَصْحابُ الْجَنَّهِ هُمُ الْفائزُونَ .

 

د: لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلَنا بِاْ لبَیِّناتِ .

 

[ دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۸۶ ] [ ۱۹:۱۷ بعد از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]

بسمه تعالی         

امتحان قرآن   سوم راهنمایی   نوبت اول

1-  کدام کلمه به معنای پیروی کنید می باشد  . 5/0

 

الف : تَجِدُ                   ب : اِ تَّبِعوا                  ج : تَعالَوا                          د : هیچکدام               

 

2- معنی لغات داده شده را بنویسید . 5/2

 

وَهّاب :                              حَبِطَت :                         حَواریّون :                    حَنیف :                 خاسرینَ :               

 

3 - ترجمه ترکیبات و آیات زیررا بنویسید . 5/3

 

الف : رَبَّنا لا تُزغ قُلُوبَنا  :

                                                                                                                                   

ب : اِنّ اللهَ یُحِبُّ المُحسنینَ :

 

ج : فَاَنفُخُ فیهِ فَیکوُنُ طَیراً بِاِ ذنِ اللهِ :

 

د : قُل ءامَنّا بِا اللهِ وَ ما اُ نزِلَ عَلَینا : 

 

4 -  ترجمه صحیح عبارات زیر را علامت بزنید . 1

 

1- رَبِّ هب لی حُکماً .

 

الف : پروردگار ا به من حکمت و دانش ببخش                         ب : پروردگارم به من حکمت و دانش بخشید 

 

2- فَاَجرُهُ عَلَی اللهِ .

الف : پس اجرش با خداست                              ب : پس اجرش ، آمورزش الهی است .

 

5 - ترجمه عبارات قرآنی را کامل کنید . 5/1

 

الف : اِنَّ اللهَ یَأ مُرُکُم بِالعَدلِ وَالاِ حسان .                قطعاً خدا ..................... شما را به .................... و نیکی .

ب : وَ مِنکُم مَن یُریدُ الآ خرة .                            ............................. کسانی هستند که آخرت را می خواهند .

6 - با استفاده از کلمات و ترجمه های داده شده عبارات قرآنی زیر را کامل کنید . 1

 

    ( تَخلُقُونَهُ  ــ خَلَقتَهُ ــ  بِِبَیّنةٍ )

 

الف : قَد جِئتُکُم ........................... مِن رَبّکُِم .

 

قطعاً برای شما دلیل روشنی از سوی پروردگار تان آوردم .

 

ب : اَ أنتُم .................. اَم نَحنُ الخالِقُونَ .

 

آیا شما آنرا می آفرینید یا ما آفریننده هستیم ؟

 

[ دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۸۶ ] [ ۱۹:۱۴ بعد از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]

 

 

    باسمه تعالی امتحان قرآن دوم راهنمایی   نوبت اول             

 

 

   1 - کدام کلمه به معنای رستگاری می باشد . 5/0  خالدینَ    فِتنَة    فَوز      هیچکدام

 

   2 - معنی لغات داده شده را بنویسید .5/2

 

    خاشع :         کَذ َّ بوا :         اَنفِقوا:                  طَیّب :                   مَتاع :

 

   3 - ترجمه ومعنی ترکیبات و آیات زیر را بنویسید .5/3

 

   الف : اِتّقوا اللهَ :

 

   ب : کَذ ّبوا بِایاتنا :

 

  ج : هُوَ الّذی خَلَقَ السّماواتِ وَ الاَرضَ في سِتَّةِ اَیّامٍ :

 

  د : اِعلَموا اَنَّ اللهَ یُحییِ الارضَ بَعدَ مَوتها :

 

  ر : اَن تَخشَعُ قُلوبُهُم :  

 

   4   -  ترجمه صحیح هر عبارت را علامت بزنید .5/0

 

    1- وَ اللهُ بِما تعمَلونَ بَصیرٌ .

    الف : و خدا به آنچه انجام می دهید بیناست       ب : و خدا به آنچه انجام دادید داناست

 

    2- عالِمُ الغَیبِ و الشّهادَةِ .

 

   الف : دانای نهان و آشکار                               ب : نهان و آشکار را می داند

 

 

     5 - جدول زیر را مانند نمونه تکمیل کنید .2

 

 

         کلمه

 

     معنا

                                  کلمه

 

    معنا

 

           نوع اول مذکر

 

         نوع دوم مونث

 

       کبیر

 

 

   بزرگ

 

             اَکبَر

 

            کُبری

 

     بزرگتر

 

       قریب

 

 

 

 

 

 

     عظیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        6 - ترجمه ی هر یک از عبارات قر آنی را کامل کنید . 1

 

        الف : کَذلِکَ نَجزِی المُحسنینَ :  .................................. نیکوکاران را .

 

         ب : مِنکُم مَن یُریدُ الآخرةَ :   بعضی از شما کسانی هستند ...................... .

 

 

[ دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۸۶ ] [ ۱۲:۱۴ بعد از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]

امتحان قرآن پایه اول راهنمایی ترم اول دیماه

 

 

 

1 - لغات زیر را معنا کنید ؟ 1

 سَبیل (                          ) اَرض (                      )  مَنام (                 ) غَفُور (                           )

 

 

2 -  ترکیب های زیر را معنا کنید ؟ 3

نَذیرٌ مُبینٌ (             ) کَیفَ یُحیی (                  ) نُیَزِّ لُ لَکُم (                   ) بَعدَ مَوتَها (                   )

 

اَرسَلَ رَسولَهُ (                      )  مِنَ الظُّلُماتِ (                             )

 

 

3 - برای کلمات داخل جدول یک هم خانواده بیاورید .1

 

 

     خَلَقَ

 

   بَشارَة

 

   یَخرُجُ

 

 حَمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - ترجمه صحیح عبارت را علامت بزنید .5/0

الف : کانَ اللهُ غَفُوراً رحیماً .                               1- قطعاً خداوند به شما مهربان است .

                                                                   2 - خدا بسیار آمرزنده ی مهربان است .

ب : هَذَا مِن عِندِ اللهِ .                                        1- این از نزد خداست . 

                                                                   2- آن از نزد خداست

 

 

5 - کلمات داده شده را با « ون َ » و « ینَ » جمع ببندید ؟ 5/0

ظالِم ( ونَ ) : (                             )              مُجرِم ( ینَ ) : (                                       )

 

 

 

6 - آیات و عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید .4

 

الف : یَغفِر لَکُم مِن ذُنُوبِکُم .

 

ب : وَلَقَد اَرسَلنا نوحاً ابی قَومِهِ ی .

 

ج : وَاللهُ لایَهدیِ القَومَ الظّالِمینَ .

 

د : وَهُوَ الّذی خَلَقَ الّیلَ وَالّنَهارَ.

[ دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۸۶ ] [ ۱۲:۲ بعد از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]

بسمه تعالی         

امتحان قرآن   سوم راهنمایی    دیماه          

 

1-  کدام کلمه به معنای پیروی کنید می باشد  . 5/0

 

الف : تَجِدُ                   ب : اِ تَّبِعوا                  ج : تَعالَوا                          د : هیچکدام               

 

2- معنی لغات داده شده را بنویسید . 5/2

 

وَهّاب :                              حَبِطَت :                         حَواریّون :                    حَنیف :                 خاسرینَ :               

 

3 - ترجمه ترکیبات و آیات زیررا بنویسید . 5/3

 

الف : رَبَّنا لا تُزغ قُلُوبَنا  :

                                                                                                                                   

ب : اِنّ اللهَ یُحِبُّ المُحسنینَ :

 

ج : فَاَنفُخُ فیهِ فَیکوُنُ طَیراً بِاِ ذنِ اللهِ :

 

د : قُل ءامَنّا بِا اللهِ وَ ما اُ نزِلَ عَلَینا : 

 

4 -  ترجمه صحیح عبارات زیر را علامت بزنید . 1

 

1- رَبِّ هب لی حُکماً .

 

الف : پروردگار ا به من حکمت و دانش ببخش                         ب : پروردگارم به من حکمت و دانش بخشید 

 

2- فَاَجرُهُ عَلَی اللهِ .

الف : پس اجرش با خداست                              ب : پس اجرش ، آمورزش الهی است .

 

5 - ترجمه عبارات قرآنی را کامل کنید . 5/1

 

الف : اِنَّ اللهَ یَأ مُرُکُم بِالعَدلِ وَالاِ حسان .                قطعاً خدا ..................... شما را به .................... و نیکی .

ب : وَ مِنکُم مَن یُریدُ الآ خرة .                            ............................. کسانی هستند که آخرت را می خواهند .

6 - با استفاده از کلمات و ترجمه های داده شده عبارات قرآنی زیر را کامل کنید . 1

 

    ( تَخلُقُونَهُ  ــ خَلَقتَهُ ــ  بِِبَیّنةٍ )

 

الف : قَد جِئتُکُم ........................... مِن رَبّکُِم .

 

قطعاً برای شما دلیل روشنی از سوی پروردگار تان آوردم .

 

ب : اَ أنتُم .................. اَم نَحنُ الخالِقُونَ .

 

آیا شما آنرا می آفرینید یا ما آفریننده هستیم ؟

 

[ دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۸۶ ] [ ۱۱:۵۹ قبل از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]
درباره وبلاگ

بسیار سپاسگزارم که وقت خود را برای دیدن این وبلاگ صرف میکنید و با تشکر و قدردانی فراوان از شما
اینجانب محمد هادی دشتبان ، دبیر آموزش و پرورش شهرستان محمود آباد
ازا ستان مازندران می باشم .
این وبلاگ آموزشی را برای استفاده ی تمامی دانش آموزان گرامی و دبیران ارجمند طراحی کرده ام .
امیدوارم با نظرات سازنده همیار ما باشید.با تشکر